Jeppe og Kasper med kalven Bitten

WagyuBornholm er et bornholmsk forankret projekt, der kombinerer dyrevelfærd og naturskønne omgivelser med kød af høj kvalitet.

Besætningen består pt. af 16 dyr i forskellige aldre – både køer, kvier og stude. Det første halve år af deres liv, bliver kalvene passet af deres mødre, der leverer en sund og fed mælk til kalvene, som stortrives og vokser sig store. Alle dyr er 100% racerene Wagyu.

Når foråret melder sin ankomst kommer dyrene på græs, hvor de agerer naturplejere på naturfølsomme områder omkring Brommevej udenfor Østerlars. Her gror blandt andet gøgeurt, som er afhængig af græssende kvæg. Hvis ikke områderne bliver afgræsset, vil de springe i skov og orkideerne forsvinder.

Henover sommeren skal kalvene vokse sig store og stærke, inden de til vinter kommer på stald. Her vil de gå frit i dybstrøelse med halm, mens de får tilbudt foder dyrket primært i nærområdet på Bornholm.

WagyuBornholm drives af landmanden Jeppe og skolelæreren Kasper, der begge har stor viden og interesse for kvægavl. Krydret med kærligheden til Bornholm vil vi producere kød af høj kvalitet under hensyntagen til dyrevelfærd og naturen.

Her kan du læse om det beundringsværdige arbejde dyrene skal udføre med at pleje naturen og skabe grundlag for en lang række af specielle planter:

http://bornholm.dn.dk/arrangementer/referater-af-aarets-ture-paa-bornholm-2017-2016/de-vilde-blomsters-dag-paa-bornholm-18-juni-2017/

Plettet gøgeurt (Billede fra Danmarks Naturfredningsforening)